Ohita navigaatio

Reijo Viitanen, hallituksen jäsen

Reijo Viitanen, työskentelen Humanistisessa ammattikorkeakoulussa yhteisöpedagogikoulutuksen koulutuspäällikkönä, jossa vastaan erityisesti järjestö- ja nuorisotyön koulutuksesta. Aloitin opettajaurani Humakissa vuonna 2000 ja olen työskennellyt ennen nykyistä tehtävääni lehtorina ja yliopettaja järjestötyön koulutuksessa sekä opetushenkilöstön pääluottamusmiehenä lähes 15 vuoden ajan. Erilaisissa OAJ:n luottamustehtävissä olen mm. Liike- ja erityisalojen opettajat ry – LEO:n puheenjohtajana, Ammatilliset Opettajat – AO ry:n hallituksen jäsenenä, OAO:n hallituksen jäsenennä sekä OAJ:n järjestö- ja koulutuspoliittisen toimikuntien jäsenenä.

KEA on tärkeä yhdysside ja edunvalvonnan kanava kaikille opetusalan esimies- ja johtotehtävissä sekä itsenäisinä asiantuntijoina työskenteleville.