Ohita navigaatio

Jäsenkirje 2/2023

Hyvät Kealaiset,

ja aurinkoista alkavaa kevättä. Edessäsi on tämän vuoden toinen jäsenkirje. Yhdistyksemme hallitus on kevään aikana ollut aktiivisesti mukana OAO:n hallitustyöskentelyssä sekä opetusalan johdon neuvottelukunnassa viemässä jäsenkuntamme näkökulmia OAJ:n päätöksentekoon. Meillä on suhteellisen nuorena yhdistyksenä edelleen tavoitteena kasvattaa jäsenkuntaamme, jotta painoarvomme olisi suurempi ja vaikuttavampi.

Jäsenmäärä näyttää nyt vakiintuneen 132:een, mutta potentiaalia on kentällä edelleen. Haastan meidät jokaisen käymään kollegoidemme kanssa keskustelua, josko KEA olisi vaihtoehto järjestäytyä. Faktahan on, että kun työ- ja virkaehtosopimuksia neuvotellaan, on neuvotteluoikeus OAJ:llä.

Terveisin,
Markku Ollila, puheenjohtaja

Tapahtumia keväälle 2023:
● KEA:n kirjakohtaaminen on oivallinen tapa tulla tutuksi KEA-verkoston kanssa.
Seuraavan kirjakohtaamisen kirjaksi on valikoitunut Jarno Limnéll, Mikko Dufva, Elina
Hiltunen, 2022, WSOY, Suomen tulevaisuudet. Suuret kysymykset ja vastaukset.
Kirjakohtaaminen kokoontuu verkossa keskiviikkona 3.5.2023 klo 18.30-20.
Ilmoittautuminen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen: anumarihietala@gmail.com

● Tervetuloa Tulevaisuusajattelu ja ennakointi osana työtä webinaariin ti 18.4. klo
15-16. Webinaarin pitää KEA ry:n jäsen, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuksen
maisteriohjelmassa opiskeleva Maija Knutti. Tulevaisuusajattelun vahvistaminen
auttaa näkemään vaihtoehtoja, sietämään epävarmuutta ja rakentamaan aktiivisesti
toivottuja tulevaisuuksia. Tulevaisuusajattelua voidaan tukea niin yksilötasolla ja kuin organisaatioissakin. Ennakointi on yksi tapa vahvistaa tulevaisuusajattelua työelämässä esimerkiksi osana strategiatyötä. Koulutusalalla korostuu mm. tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen ennakointi. Ilmoittautuminen webinaariin pe 14.4. mennessä: katja.wirenius@gmail.com

● Ennakkoilmoitus: KEA ry:n kevätkokous pidetään ke 17.5. klo 17 Akavatalolla.
Kokouksesta on tulossa erillinen kutsu jäsenillemme huhtikuun aikana.

● OAJ:n ammatilliset valtakunnalliset yhdistykset järjestävät yhteisen laivaseminaarin
27.-29.5.2023
○ Seminaarimme alkaa Wanhassa Satamassa lauantaina 27.5.2023 klo 12.00
(lounas tarjolla klo 11.00).
Viking Line Gabriella lähtee Tukholmaan klo 17.15
Palaamme satamaan maanantaina 29.5. klo 10.10
○ Seminaaripäivän kouluttajina toimivat
Psykologi, FM Ville Ojanen
OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Niina Jurva
OAJ:n neuvottelupäällikkö Markku Perttunen
OAJ:n erityisasiantuntija Juha Lindström
○ OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto osallistuu tapahtumaan 27.-28.5.2023.
○ Tukholmassa on mahdollisuus poiketa kaupungissa ja kuulla Sveriges Lärare, opinionsstrateg Katariina Trevillen esitys ruotsalaisesta koulutusjärjestel-
mästä ja Ruotsin koulutuspolitiikan ajankohtaisista asioista.

○ Sitovat ilmoittautumiset 21.4.2023 mennessä os. minna.sarssi-kaunisto@oaj.fi

○ KEA:n jäsenten omavastuu on 30 €

 

OAJ:n INFOA KEA:n jäsenille
TJS-työhyvinvointiwebinaari – Sisäinen motivaatio ja innostus
Asiantuntija, VTM Reima Launonen Filosofian Akatemiasta avaa motivaation synnyn ja ylläpitämisen mekanismeja. Lisäksi hän kertoo, miten innostusta vahvistetaan ja ylläpidetään. Launonen tutustuttaa osallistujat myös innostuksen tuhoajiin, joita omassa toiminnassa ja johtamisessa kannattaa välttää.
Tavoitteena on, että osallistujat saavat uusia ajatuksia ja työkaluja siihen, kuinka innostusta voi kehittää yksilö- ja tiimitasolla niin organisaatioissa kuin yhdistyksissäkin. Webinaari järjestetään 18.4. klo 16-17. Ilmoittaudu mukaan pe 14.4. mennessä, https://tjs-
opintokeskus.fi/koulutus/7409/

Aurinkoa kevääseen!
Toivottelee KEA ry hallitus

Seuraa toimintaamme Facebookissa @oaj.kea.fi, Twitterissä @KEAyhdistys ja nettisivuilla
oaj.kea.fi

Uutiset

Uutiset

Jäsenkirje 1/2024

05.03.2024

Uutiset

Jäsenkirje 2/2023

11.04.2023

Uutiset

Jäsenkirje 1/2023

21.01.2023

Tapahtumat