Ohita navigaatio

Kuntavaalit 2021: Koulutus ratkaisee

Kea haluaa nostaa vuoden 2021 kuntavaaliessa koulutuksen alalta keskusteluun erityisesti seuraavia teemioja:

Kunnan elinvoima luodaan kasvatuksella, koulutuksella ja tutkimuksella, menestyvä kunta tekee yhteistyötä. Yleinen sivistystaso ja laaja koulutustarjonta toimivat vetovoimatekijänä kunnassa.

  • Koulutuksen esimiehillä ja johtajilla on oltava tosiasialliset mahdollisuudet johtamiseen. Osaamisen kehittämisestä on pidettävä huolta. Esimiesten ja johtajien rooli yhteistyökumppanuuksien rakentajina takaavat osaavan ja vetovoimaisen kunnan.
  • Toisen asteen oppilaitosten, korkeakoulujen ja yritysten välinen yhteistyö toimii investointina tulevaisuuteen lisäämällä kunnan elinvoimaa ja turvaamalla osaavan työvoiman saatavuus.
  • Koulutuksen tuottama osaaminen, sivistys ja kulttuuri on tärkeää kunnan menestymiselle, aktiivinen kunta kuuntelee opetusalan koulutuksen järjestäjiä laajasti huomioiden myös yksityiset oppilaitokset.

Tapahtumat

Tapahtuma | 13.11.2021

Syyskokous 2021

Yhdistyksemme

Muutaman rivin tai kappaleen tiivistys yhdistyksestä. Mielellään jotain muuta kuin Hero-teksti.