Ohita navigaatio

KOULUTUKSEN ESIMIEHET JA ASIANTUNTIJAT KEA RY

Valtakunnallinen yhdistys Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:ssa. Yhdistys toimii yhteenliittymänä, valvoo jäsentensä ammatillisia, yleisiä yhteiskunnallisia ja koulutuksellisia etuja, kehittää esimiestyötä ja johtamista, edustaa jäseniä näitä koskevissa yhteisissä kysymyksissä sekä edistää jäsentensä yhteenkuuluvuutta.

KEA somessa

Facebook

Twitter

27.5.2024, 12:21

Ammatillisen koulutuksen ilmapuntari

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ toteutti vuonna 2024 jäsenkyselyn sen ammatillisissa oppilaitoksissa työskenteleville jäsenille....

27.5.2024, 12:18

Lukiokoulutuksen ilmapuntari

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ toteutti vuonna 2024 jäsenkyselyn sen lukioissa työskenteleville jäsenille. Lukiolaisten opiskelutaidot...

27.5.2024, 12:15

Perusopetuksen ilmapuntari

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ toteutti vuonna 2024 jäsenkyselyn sen perusopetuksessa työskenteleville jäsenille. Peruskoulujen...

27.5.2024, 06:09

OAJ antoi lausuntonsa tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotisesta suunnitelmaluonnoksesta

OAJ pitää tärkeänä, että Suomen TKI-järjestelmää kehitetään kokonaisvaltaisesti ja tasapainoisesti. Monivuotisen suunnitelman...

24.5.2024, 10:33

OAJ: Lakisääteinen vientimalli tuo enemmän ongelmia kuin poistaa niitä

Lakisääteistä vientimallia pohtinut työryhmä on saanut työnsä päätökseen ja ehdotus lähtee kommentointikierrokselle. Se lukitsee...

24.5.2024, 08:37

Työttömyysturvan ikäsidonnaisten poikkeusten poistaminen

Tulevana syksynä esitetään paljon muutoksia sosiaaliturvaan. Osa näistä muutoksista koskee erityisesti iäkkäämpiä henkilöitä....

23.5.2024, 08:59

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto osallistui 23.5. työministeri Arto Satosen pyöreän pöydän keskusteluun työn ja kouluttautumisen...

22.5.2024, 11:48

Työtuomioistuin laittoi lopun työvuorokikkailulle 

Työtuomioistuin totesi tuomiossaan Lempäälän kunnan työvuoroluettelokäytänteiden olleen virka- ja työehtosopimuksen vastaisia....