Ohita navigaatio

Ajankohtaista sopimusneuvotteluista

Kea ry:n perustamissopimuksen liitteessä Lähtökohdat ja yhdistyksen tehtävät todetaan seuraavaa:

KEA ry:n jäsenet toimivat opetusalalla päällikköinä, johtajina ja itsenäisessä asemassa asiantuntijoina. Tästä johtuen mahdollisessa työtaistelutilanteessa heidän erityisasemansa huomioidaan rajaamalla työtaistelutoiminnan ulkopuolelle ne KEA ry:n jäsenet, jotka katsotaan työnantajan edustajiksi. Poikkeamisesta sovitaan erikseen yhdistyksen kanssa.

Tapahtumat

Tapahtuma | 13.11.2021

Syyskokous 2021

Yhdistyksemme

Muutaman rivin tai kappaleen tiivistys yhdistyksestä. Mielellään jotain muuta kuin Hero-teksti.