Ohita navigaatio

Ajankohtaista sopimusneuvotteluista

Kea ry:n perustamissopimuksen liitteessä Lähtökohdat ja yhdistyksen tehtävät todetaan seuraavaa:

KEA ry:n jäsenet toimivat opetusalalla päällikköinä, johtajina ja itsenäisessä asemassa asiantuntijoina. Tästä johtuen mahdollisessa työtaistelutilanteessa heidän erityisasemansa huomioidaan rajaamalla työtaistelutoiminnan ulkopuolelle ne KEA ry:n jäsenet, jotka katsotaan työnantajan edustajiksi. Poikkeamisesta sovitaan erikseen yhdistyksen kanssa.

Uutiset

Uutiset

Jäsenkirje 4/2022

05.09.2022

Uutiset

Jäsenkirje 3/2022

02.06.2022

Uutiset

Jäsenkirje 2/2022

03.04.2022

Tapahtumat