Ohita navigaatio

Edunvalvonnan jäsenkyselyn tulokset

Alla tiivistelmä jäsenillemme huhtikuussa 2021 tehdyn eduvanlvonnan neuvottelutavoitteita koskevan kyselyn tuloksista.

 1. Opetusalan johtajuuden sekä esihenkilötyön arvostuksen lisääminen
  • Yhteinen huolemme on, että esihenkilöiden tehvävien vaativuus, vastuu ja ajankäyttö on lisääntynyt kohtuuttomasti.
  • Palkkataso ei ole houkutteleva eikä kilpailukykyinen
  • Johdettavien määrää tulee kohtuullistaa
  • Työaikamäärittely ei vastaa esihenkilöiden yhä laajenevia tehtäväkuvia
  • Yleisesti kaikkien koulutusalojen esimiestyötä varjostaa riittämättömyyden tunne, jossa työaika ei ole järkevässä suhteessa työaikaan
  • Ylityötä ei korvata mitenkään ja kompensointi vapaa-aikana ei toimi, koska työt vain tulee tehdä
  • Esihenkilösektori on lähtökohtaisesti laajoine vastuineen henkilöstöryhmä, jonka työnkuvia ei säädetä eikä valvota missään ja jota työnantajat käyttävät surutta hyväkseen.
 2. Esihenkilöt tarvitsevat todellista tukea ja apua paikalliseen sopimiseen
  • Kaikki työnantajat eivät ole irrottaneet esihenkilöiden tehtäväkohtaisia palkkoja hinnoittelutunnuksen alarajasta
  • Palkasta neuvotteleminen on käytännössä mahdotonta, kun luottamusmiestoiminta ei tosiasiallisesti yllä esihenkilötasolle.
  • Tunnistetaanko sopimujskentällä riittävästi pienten yksityisten oppilaitosten rehtorin rooli olla palkkasuhteessa työnantajaan samalla kun toimii esim. säätiön esimiehenä?
 3. Ammatillisen koulutuksen (2. aste ja AMK) esihenkilö- ja asiantuntijasektorin tunnistaminen
  • Epämääräisten nimikkeiden, epämääräisten palkkasopimusten sekä epämääräisten tehtäväkuvien ja vastuiden kirkastaminen
  • Vääristynyt tehtäväkuva on vienyt esihenkilöiden tehtävän painopisteitä ihmisten johtamisesta pikkuasioiden näpräämiseen
  • Työ ei ole missään järkevässä suhteessa työaikaan
  • Sopimuskirjat tunnistavat esihenkilönimikkeinä ainoastaan rehtorin ja apulaisrehtorin
  • Asiantuntijoina kentällä toimii mm. koulutussuunnittelijoita sekä koulutusohjelma- ja tutkintovastaavia, joiden työtaakkaa ei sopimusten kautta pysty tarkastelemaan
 4. Yhdistelmärehtorien tunnistaminen
  • Erityisesti musiikkiopistoja ja kansalaisopistoja on yhdistetty ja esihenkilötyötä on sopeutettu kiinnittämällä näiden oppilaitosten johtoon vain yksi rehtori.
  • Sopimuskirja ei tunne useamman oppilaitoksen rehtoriutta, eikä ole sovittu, mitä hinnoittelutunnusta käytetään. Halpuutuskeino tämäkin.
 5. Musiikkialan ammatillinen koulutus tulee saattaa vuosityöajan piiriin tai vaihtoehtoisesti työvuoden määritys pitää saada joustavammaksi
  • Opettajien työvuosi on 180 päivää ja opiskelijoiden työvuosi 365 päivää
  • Musiikkiala ei kykene vastamaan ilman kikkailuja mitenkään opiskelijoiden työvuoden vaatimaan ohjaukseen

Uutiset

Uutiset

Jäsenkirje 2/2024

28.05.2024

Uutiset

Jäsenkirje 1/2024

05.03.2024

Uutiset

Jäsenkirje 2/2023

11.04.2023

Tapahtumat