Ohita navigaatio

Mitä rehtorin ja esimiehen pitää tietää lakonuhasta?

Mitä rehtorin ja esimiehen pitää tietää lakkouhkasta?

 

Neuvottelut uusista työ- ja virkaehtosopimuksista ovat käynnissä kaikilla OAJ:n ja Jukon sopimusaloilla.

 

Nykyiset sopimukset ovat voimassa 31.3. asti, minkä jälkeen alkaa sopimukseton tila, jos ratkaisuja ei ole syntynyt. Vanhaa sopimusta sovelletaan siihen asti, kunnes uusi on neuvoteltu, mutta työrauha ei enää sido osapuolia.

 

OAJ on kasvattanut järjestöllistä valmiuttaan. Lakonuhka on mahdollinen huhti-toukokuussa, sillä neuvottelutilanne on poikkeuksellisen hankala ja arvaamaton.

 

Työnantaja ei voi rajata ulkopuolelle

 

Työnantaja ei voi rajata rehtoreita ja esimiehiä työtaistelutoimien ulkopuolelle.

 

Lakkorajat määrittelee OAJ.

 

Opettajien työkautta ei voi jatkaa kesäkeskeytyksen puolelle, vaikka lakon vuoksi jäisi antamatta opetusta. Esimerkiksi pitämättä jääneet koulupäivät eivät siirry opettajien tehtäväksi myöhempänä ajankohtana.

 

Järjestötoimien tarkoituksena vauhdittaa neuvotteluja

 

Järjestöllisten toimien tarkoituksena on vauhdittaa neuvotteluja tilanteessa, jossa neuvottelut eivät ole tuottaneet tulosta. Lakko itsessään ei ole tavoitteena.

 

OAJ:n neuvottelutoiminnan tavoitteena on turvata myös rehtoreille, esimiehille ja johtajille kilpailukykyiset palvelussuhteen ehdot. Lakko tai lakkouhka on sitä vaikuttavampi, mitä laajemmin opetusalan ammattilaiset ovat siinä mukana.

 

Lakon aikana työnantaja ei voi velvoittaa OAJ:n jäseniä tekemään minkäänlaista lakonalaista työtä, ei esimerkiksi etätyötä kotona. Myöskään mitään ennakkovalmisteluja tai suunnittelutöitä ei tehdä.

 

Tietoa lakkoon osallistumisesta ei saa kerätä

 

Tietoja lakkoon osallistumisesta ei saa kerätä, eikä työntekijällä ole velvollisuutta ennalta kertoa työnantajalle osallistumisestaan lakkoon.

 

Ammattiliiton jäsenyys tuo työtaistelutilanteessa turvaa yksittäiselle jäsenelle ja tuo OAJ:lle joukkovoimaa neuvottelutavoitteiden saavuttamiseksi. Olisikin tärkeää, että OAJ saisi jäsenikseen myös niitä opetusalan ammattilaisia, jotka eivät vielä ole ammattijärjestön jäseniä.

 

OAJ maksaa lakkoavustusta kaikille työtaistelussa oleville jäsenilleen.

 

Seuraa neuvotteluja www.oaj.fi/oajneuvottelee  #oajneuvottelee

Uutiset

Uutiset

Jäsenkirje 2/2024

28.05.2024

Uutiset

Jäsenkirje 1/2024

05.03.2024

Uutiset

Jäsenkirje 2/2023

11.04.2023

Tapahtumat